Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau', '', '3.226.245.48', 1596668011) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau', '', '3.226.245.48', 1596668011) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau', '', '3.226.245.48', 1596668011) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Beth yw Llwybrau i'r Brig? | Urdd Gobaith Cymru

Beth yw Llwybrau i'r Brig?

Gwerthusiad o gynllun Llwybrau i’r Brig Urdd Gobaith Cymru (PDF)

Nod cynllun Llwybrau i’r Brig Urdd Gobaith Cymru oedd gwella sgiliau a chodi dyheadau pobl ifanc, trwy rhoi cyfleodd iddynt i feithrin sgiliau cysylltiedig â byd gwaith, cynorthwyo datblygiadau personol a chymdeithasol a rhoi cyfleodd I bobl ifanc i ddatblygu drwy gyfrwng y Gymraeg yn lleol.

 

Gellir gweld adroddiad o waith y cynllun a  rhai astudiaethau achos a ysgrifennwyd gan Weithwyr Ieuenctid y cynllun wrth glicio ar y linc “Adroddiadau”
Bu Cynllun Llwybrau i’r Brig yr Urdd yn weithredol o Haf 2009 hyd Mawrth 2013. Fe’i Ariannwyd drwy arian Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

 

Yn ystod cyfnod  y cynllun fe weithiodd Llwybrau I’r Brig Urdd Gobaith Cymru gyda:-
 
-  7,293 o bobl ifanc 11-19
-  491 o bobl ifanc NEET
-  6802 o bobl ifanc a oedd yn cael eu hystyried o fod mewn risg o dangyflawni oherwydd nifer o wahanol amgylchiadau
 
Drwy’r Cynllun :-
 
-  Fe dderbyniodd 2,056 o bobl ifanc gymwysterau (graddau sylfaenol, lefel1, 2 a 3 ar raddfa Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru) ~ 240% yn uwch na’r targed a osodwyd gan y Llywodraeth
-  Cafodd nifer fawr o bobl ifanc brofiadau gwahanol, bythgofiadwy  
-  Datblygwyd sawl unigolyn i fod yn fwy hyderus,  annibynnol, cyfrifol a cydwybodol
-  Codwyd ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg
-  Gwnaed dros 25,000 awr o waith gwirfoddol gan bobl ifanc yn eu cymunedau
 

Datblygwyd yr adnoddau ar wybodaeth o Waith Ieuenctid cyfrwng Cymraeg

Cofiwch gymeryd cipolwg ar wefan y theatr ieuenctid!

 

 

Casgliad lluniau LliB