Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/eitem_newyddion/621', '', '54.92.173.9', 1527309018) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/eitem_newyddion/621', '', '54.92.173.9', 1527309018) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/eitem_newyddion/621', '', '54.92.173.9', 1527309018) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

01/10/11
Fforwm Ieuenctid 2011/12
Fforwm Ceredigion, Mon a Myrddin

Yng nghyd â thrafod datblygiadau a darpariaeth yr Urdd, materion cyfoes a bywyd o ddydd i ddydd fel pobl ifanc yng Ngheredigion roed aelodau'r fforwm wedi cymryd rhan mewn prosiect ‘Trafodiaith’. Prosiect ar y cyd a fforymau ieuenctid yr Urdd Môn a Myrddin wedi’i selio ar yr iaith Gymraeg oedd Trafodieth. Yn fras nod y prosiect oedd rhannu profiadau a thrafod y manteision a’r rhwystrau o fod yn Gymry Cymraeg.

Mae’r bobl ifanc sydd wedi bod yng nghlwm a'r prosiect yn teimlo yn llawer mwy hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg ac yn falch iawn o’r iaith. Maent yn awyddus i drosglwyddo’r hyn maent wedi profi i bobl ifanc eraill ar draws Cymru trwy theatr fforwm. Cyn y prosiect roedd y bobl ifanc yn dweud ei bod yn teimlo yn ansicr ac yn fregus oherwydd nid oeddent yn meddwl fod pobl eraill o’r un farn a nhw. Nid oeddent yn gwybod sut i fynegi ei hun. Trwy fod yn rhan o’r fforwm a’r prosiect trafodiaith mae'r bobl ifanc yn gallu ymdopi yn well gyda materion heriol ac yn barod ymladd am ei hawliau.

Ennillodd prosiect Trafodiaeth wobr Gwaith Ieuenctid 2012 am gyfraniad arbennig i gefnogi a hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig. 

Fforwm Ieuenctid 2011/12