Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/eitem_newyddion/572', '', '54.92.173.9', 1527309063) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/eitem_newyddion/572', '', '54.92.173.9', 1527309063) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/eitem_newyddion/572', '', '54.92.173.9', 1527309063) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

20/04/11
Sialens Antur 2011
Glan-llyn

Yn ystod pythefnos gwyliau Pasg, bu deg tîm o ysgolion Cymru yn cymryd rhan yn Sialens Antur gyntaf Gwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Dyma’r tro cyntaf i Wersyll Glan-llyn gynnal cystadleuaeth o’i fath oedd yn gyfuniad o waith tîm, datrys problemau, cyfathrebu, dyfalbarhad a brwdfrydedd.

Yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin roedd tîm o Ysgol Tregib, Llandeilo. Roedd yn amlwg o’r cychwyn cyntaf, roedd eu bryd ar ennill y wobr arbennig o werth £1000 o offer awyr agored. Buont yn brysur yn dysgu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y tasgau oedd o’u blaen ar y noson gyntaf, ac yna am 7 o’r gloch y bore canlynol roedd rhaid i bob tîm neidio mewn i ddŵr oer Lyn Tegid, gan ennill pwyntiau am bob aelod o’r tîm a oedd digon mentrus!!

Yna yn ystod y deuddydd nesaf gwnaed amryw o weithgareddau, gan gynnwys taith cyfeiriannu ar hyd mynyddoedd y Bala, adeiladu jeti, dringo wal, rigio topper a thaith canŵio o amgylch Llyn Tegid.
Ar ddiwedd y tridiau, roedd yn amlwg bod pawb wedi mwynhau eu hunain ond wedi blino yn lan ar ôl gweithio yn galed am y wobr fawreddog. Barchu pumed ddaeth Ysgol Tregib yn y diwedd, ond yn sicr roedd pob un ohonynt wedi dysgu sgiliau newydd ac wedi cael hwyl.

Llongyfarchiadau mawr iawn iddynt!