Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/digwyddiadau2/33', '', '54.92.173.9', 1527308884) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/digwyddiadau2/33', '', '54.92.173.9', 1527308884) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/en/llwybrau/digwyddiadau2/33', '', '54.92.173.9', 1527308884) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Calendr | Urdd Gobaith Cymru

Calendr

20/01/11
Clwb Ieuenctid Bermo
17/03/11
Ysgol Uwchradd Tywyn
12/09/11
Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

Blwyddyn 10 neu hŷn? Byw ym Mhenllyn?

Licio'r syniad o gyfeirianu mewn canŵ yn y tywyllwch,
neu wylio Cmon Midffild efo pitsa?

Awydd herio Aelwyd yr Ynys ac CF1 yn `Sdeddfod yr Urdd?

Ydech chi'n licio chwaraeon? Be am swap shop dillad? Noson hela ysbrydion unrhyw un?

Dewch i ddweud be arall `dech chi’n licio ei wneud
Glan-Llyn, Nos Fercher,
19eg o Ionawr, 7:30yh

Bydd gweithgaredd wedi ei threfnu ar ein cyfer.

Ymunwch ‘fo grŵp Facebook Aelwyd Penllyn.

26/09/11
Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

 Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Gwyliwch ei hunain C2 - mae chweched Dyffryn Nantlle am ddechrau Radio Ysgol wythnosol a fydd yn cael ei ddarlledu ledled yr ysgol! Byddant yn cynnal cystadleuaeth i enwi'r raglen cyn y Nadolig.

 

26/09/11
Ysgol Tryfan, Bangor

Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Bydd Chweched Tryfan yn cynnal clybiau gemau bwrdd a cherddoriaeth yn wythnosol yn yr ysgol, ar gyfer disgyblion blwyddyn saith. Byddant hefyd yn gwobrwyo disgyblion am siarad Cymraeg, trwy ddull tocynnau iaith.

 

28/09/11
Ysgol y Gader, Dolgellau

Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Bydd disgyblion blwyddyn unarddeg y Gader yn creu clwb ar ol ygsol i apelio at ddiddordeb pawb - beth am ddod i'r clwb gemau, y clwb colur neu'r clwb chwaraeon?

 

22/11/11
Neuadd Bentre Llanuwchllyn

 Mae criw Aelwyd Penllyn wedi bod wrthi'n brysur yn creu drama i'w pherfformio yng Ngwyl Dramâu Llanuwchllyn.

Dewch i'w gwylio!

16/01/12
Bala

Cafwyd criw newydd i ddechrau’r clwb ysgrifennu creadigol ‘Traed Brain’ yn Ysgol y Berwyn eleni. 11 ohonynt i gyd! A braf oedd gweld 6 o hogiau’n camu i’r byd ysgrifennu.

Fe aeddfedodd gwaith y criw yn sydyn iawn, a cawsant gyfle i ddod i Lan-Llyn i fireinio eu dawn ymhellach, creu darluniau i fynd gyda’u gwaith gyda’r artist Catrin Willias a chreu sgriptiau byrion gyda’r cyfarwyddwr Eilir Pierce.
Enillodd pawb OCN Ysgrifennu Creadigol Lefel 3.

05/03/12
Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn

 Daeth criw o 6ed Ysgol Tryfan i Lan-llyn i dderbyn hyfforddiant i fod yn Arweinyddion Ifainc.

Roeddynt eisoes yn cynnal sesiynnau i hybu'r Gymraeg ymysg disgyblion ieuengaf yr ysgol, ac yn bwriadu ehangu ar hyn.

07/05/12
Caernarfon a Bangor

Bu disgyblion Coed Menai a Bryn Llwyd yn gweithio'n ddwys gyda gwneuthurwyr ffilmia, actorion a sgriptwyr proffesiynol i greu ffilm fer o'r dewis hwy.

Buont yn dysgu sut i greu effeithiau arbennig a gwneud symudiadau capoeira.

Roedd gweld y gwaith gorffenedig yn wych, ac yn ganlynaid proffeisynol iawn i'r holl waith caled!