Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/chwaraeon/digwyddiadau2', '', '54.80.87.250', 1524524707) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/chwaraeon/digwyddiadau2', '', '54.80.87.250', 1524524707) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/chwaraeon/digwyddiadau2', '', '54.80.87.250', 1524524707) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Digwyddiadau - Events | Urdd Gobaith Cymru

Digwyddiadau - Events

16/05/13
Canlyniadau Pêl-droed Uwchradd 2013
     
Bechgyn Blwyddyn 7-8
Cwarteri
Bro Ddyfi v Y Pant
Eifionydd v Glantaf B
Gwyr v Penweddig
Glantaf A  v Penydre
Rowndiau Cyn derfynol:
Y Pant v Penweddig
Eifionydd v Glantaf A
Rownd Terfynol:
Penweddig v Glantaf A
Enillwyr :
Penweddig
     
Bechgyn Blwyddyn 9-10
Cwarteri
Bryntawe BYE  
Glantaf v Gwyr
Mary Immaculate v Preseli
Eifionydd v Dyffryn Aman
Rowndiau Cyn derfynol:
Bryntawe v Preseli
Glantaf v Eifionydd
Rownd Terfynol:
Glantaf v Bryntawe
Enillwyr:
Glantaf
     
Merched Blwyddyn 7-8
Rownd Terfynol:
Dyffryn Aman v Eifionydd A
Enillwyr :
Eifionydd A
     
Merched Blwyddyn 9-10
Enillwyr Gr┼Áp 
1af Eifionydd
2il Dyffryn Aman

 

11/05/13
Aberystwyth
22/04/13

Fel sefydliad cyhoeddus sy’n denu nifer fawr o bobl, gofynnodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i ni rannu’r neges hon:

“Mae achosion o’r frech goch yn ardal Gorllewin a Chanolbarth Cymru ar hyn o bryd. Mae’r frech goch yn glefyd heintus iawn sy’n medru achosi cymlethdodau difrifol a marwolaeth, hyd yn oed. Mae plant nad ydyn nhw wedi derbyn dau bigiad o frechlyn y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (MMR) ac sy’n dod i ddigwyddiadau lle bo llawer o blant eraill yn wynebu perygl. Os nad ydy eich plentyn wedi ei frechu’n llawn, ewch at eich meddyg teulu i drafod brechu ar unwaith, os gwelwch yn dda. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan www.publichealthwales.org/measles