Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1955:\"INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'ctools_css_cache'\nquery: INSERT INTO ctools_css_cache (cid, filename, css, filter) VALUES ('flexible:5', 'sites/default/files/ctools/css/644da7cb5977c1dfb64cbe2790b5bca0.css', '.panels-flexible-column-5-1 {\\n float: left;\\n width: 49.5000%;\\n}\\n\\n.panels-flexible-column-5-main {\\n float: left;\\n width: 24.7500%;\\n}\\n\\n.panels-flexible-column-5-2 {\\n float: left;\\n width: 24.7500%;\\n}\\n\\n.panel-flexible-5- in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/', '', '54.145.83.79', 1539778963) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/', '', '54.145.83.79', 1539778963) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'82.165.82.212' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/', '', '54.145.83.79', 1539778963) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Hafan | Urdd Gobaith Cymru

Hafan

.

Clybiau

Mae gan Adran Chwaraeon yr Urdd pob math o glybiau i ddenu plant a phobl ifanc yr ardal i gael hwyl, cystadlu a pherfformio yn wythnosol. Cliciwch yma i weld pa glybiau sydd ar gael i chi, a dewch yn llu i roi cynnig ar eich hoff chwaraeon neu i drio rhywbeth newydd, i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyrsiau

Mae Adran Chwaraeon Yr Urdd yn falch o’r cymwysterau allwn ni cynnig i’n gwirfoddolwyr. Gall yr adran cynnig amryw o gyrsiau eu hun neu trwy bartneriaeth gyda mudiadau eraill. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael i chi ac i weld esiamplau o gyrsiau darparir yn y gorffennol.

 

Digwyddiadau

22/04/13

Fel sefydliad cyhoeddus sy’n denu nifer fawr o bobl, gofynnodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i ni rannu’r neges hon:

“Mae achosion o’r frech goch yn ardal Gorllewin a Chanolbarth Cymru ar hyn o bryd. Mae’r frech goch yn glefyd heintus iawn sy’n medru achosi cymlethdodau difrifol a marwolaeth, hyd yn oed. Mae plant nad ydyn nhw wedi derbyn dau bigiad o frechlyn y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (MMR) ac sy’n dod i ddigwyddiadau lle bo llawer o blant eraill yn wynebu perygl. Os nad ydy eich plentyn wedi ei frechu’n llawn, ewch at eich meddyg teulu i drafod brechu ar unwaith, os gwelwch yn dda. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan www.publichealthwales.org/measles

11/05/13
Aberystwyth
16/05/13
Canlyniadau Pêl-droed Uwchradd 2013
     
Bechgyn Blwyddyn 7-8
Cwarteri
Bro Ddyfi v Y Pant
Eifionydd v Glantaf B
Gwyr v Penweddig
Glantaf A  v Penydre
Rowndiau Cyn derfynol:
Y Pant v Penweddig
Eifionydd v Glantaf A
Rownd Terfynol:
Penweddig v Glantaf A
Enillwyr :
Penweddig
     
Bechgyn Blwyddyn 9-10
Cwarteri
Bryntawe BYE  
Glantaf v Gwyr
Mary Immaculate v Preseli
Eifionydd v Dyffryn Aman
Rowndiau Cyn derfynol:
Bryntawe v Preseli
Glantaf v Eifionydd
Rownd Terfynol:
Glantaf v Bryntawe
Enillwyr:
Glantaf
     
Merched Blwyddyn 7-8
Rownd Terfynol:
Dyffryn Aman v Eifionydd A
Enillwyr :
Eifionydd A
     
Merched Blwyddyn 9-10
Enillwyr Grŵp 
1af Eifionydd
2il Dyffryn Aman

 

Gwobrau

Cyfle i ennill gwobr yn ein cwis misol!

Cliciwch yma i gymryd rhan

Galeri

Cliciwch yma i weld galeri lluniau eich clwb!

Ymaelodwch a'r Urdd

Cliciwch yma i weld sut allech chi ymaelodi a'r Urdd

 

Cofrestru Gwirfoddolwyr

Newyddion