Cip Cwis Hanes Cip


Wedi i ti ddarllen y linc uchod ar hanes Cip, beth am fynd ati i gwblhau
cwis ar yr hyn wyt ti newydd ei ddarllen?
Bydd enillydd cwis hanes Cip yn derbyn gwobr werth chweil
a bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn Cip! Pob lwc!


Cwestiwn 1: Beth oedd enw'r cylchgrawn Cymraeg cyntaf i blant gan yr Urdd?


Cwestiwn 2: Pryd gafodd y cylchgrawn cyntaf i blant ei gyhoeddi?


Cwestiwn 3: Beth oedd enw mab O.M.Edwards?


Cwestiwn 4: Faint oedd cost ymuno gydag Urdd Gobaith Cymru Fach yn 1922?


Cwestiwn 5: Ym mha flwyddyn wnaeth teitl cylchgrawn yr Urdd newid i Cip?


Cwestiwn 6: Faint oed ydy Cip eleni?Enw:  

Ysgol: