Cip Cornel Holi Cip

Cornel Holi Cip

Diolch i’r canlynol am lenwi holiaduron hwyliog amdanynt eu hunain. Gelli ddod o hyd iddynt yn Cip y mis yma!

 

Dwi’n darllen Cip!

 

 

Helô Mistar Urdd,
Helô – fy enw i yw Lleucu. Dwi’n 9 oed. Fy hoff dudalen yn Cip yw’r dudalen stori. Dwi’n mynd i Ysgol Gynradd y Ferch o’r Sgêr. Mae gen i chwaer fach o’r enw Gwen.
Hwyl,
Lleucu


Enw: Rhys Edmunds Jones
Oed: 10
Ysgol: Bodhyfryd, Wrecsam
Hoff raglen deledu: I'm a Celebrity
Hoff le: Efrog Newydd
Hoff fand: Take That
Hoff anifail: Rheino
Hoff dudalen yn Cip a pham? Y Gornel Holi - rwy'n hoffi darllen am blant eraill.


Enw: Gwawr Wyn Jones
Oed: 11
Ysgol: Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd
Hoff fwyd: Pwdin reis
Hoff liw: Glas
Hoff chwaraeon: Kick-boxing
Hoff dudalen yn Cip a pham? Popeth! Ond rwyf yn hoffi’r Posau gan dy fod yn gallu ennill gwobrau grêt Cip!


Enw: Mared Fflur Jones
Oed: 11
Ysgol: Ieuan Gwynedd, Rhydymain
Hoff fwyd: Onion rings
Hoff liw: Coch
Hoff chwaraeon: Rygbi
Hoff dudalen yn Cip a pham? Fy hoff dudalen yw Hei Mistar Urdd achos bod y llythyron a’r holiaduron yn ddiddorol a'r jôcs yn ddoniol!! :)


Enw: Daniel Jones
Oed: 10
Ysgol: Gynradd Creigiau
Hoff fwyd: Pasta
Hoff liw: Glas
Hoff chwaraeon: Pêl-droed
Hoff dudalen yn Cip a pham? Fy hoff dudalen yn Cip yw'r posau achos maen nhw'n anodd ac yn sialens i mi. Rwyf hefyd yn mwynhau’r jôcs oherwydd maent yn gwneud i mi chwerthin.


Enw: Iestyn
Oed: 7
Ysgol: Creigiau
Hoff fwyd: Pastai gig fel Tomos Caradog
Hoff liw: Gwyrdd
Hoff Chwaraeon: Pêl-droed
Hoff dudalen yn Cip a pham? Y ddwy gyntaf achos rwy'n hoffi'r jôcs - maen nhw’n gwneud i mi chwerthin!

 


Enw: Celyn Hannah Lewis
Oed: 10
Ysgol: Gwaun Cae Gurwen
Hoff fwyd: Sbageti
Hoff liw: Coch
Hoff chwaraeon: Pêl-rwyd
Hoff dudalen yn Cip a pham? Fy hoff dudalen yn Cip yw Hei Mistar Urdd, oherwydd rwy’n hoffi ddarllen y llythyrau gan blant eraill.

 

 

Enw: Mabli Jones
Oed: 8
Ysgol: Ysgol y Bannau, Aberhonddu
Hoff raglen deledu: Tracey Beaker Returns
Hoff le: Centre Parcs
Hoff fand: One Direction
Hoff anifail: Bochdew
Hoff dudalen yn Cip a pham? Cornel y jôcs achos mae’n ddoniol!


Enw: Brengain Rhys
Oed: 9 oed
Ysgol: Gymraeg Garth Olwg, Pontypridd
Hoff raglen deledu: Stwnsh a Rownd a Rownd
Hoff fand: Gwibdaith Hen Frân
Hoff anifail: Cwningen
Hoff dudalen: Hei Mistar Urdd oherwydd dwi’n hoffi’r lluniau.

 

 

Clicia yma os oes gen ti lythyr i’w anfon at Cip