Cip Urdd Gwyrdd

GWYRDD GWYRDD GWYRDD!

Pa mor wyrdd wyt ti tybed? Wyt ti’n gwneud llawer o bethau i helpu’r amgylchedd?

Mae Cip erbyn yn rhoi help llaw i’r amgylchedd. Mae holl dudalennau Cip yn cael eu hargraffu ar bapur wedi ei ailgylchu!

Fel Cip, mae modd i ti wneud llawer i helpu’r amgylchedd hefyd. Beth am ailgylchu mwy, neu gerdded i bob man neu beidio â gwastraffu golau er mwyn gwneud y byd yn fwy gwyrdd?

Cofia fod modd i ti wneud llawer o bethau bychain er budd yr amgylchedd. Os wyt ti’n gwneud llawer i helpu’r amgylchedd, beth am ddweud wrth Cip? Bydd dy stori yn cael sylw yn nhudalen werdd Cip!

Cysyllta gyda Cip ar unwaith er mwyn dweud wrth bawb am yr hyn wyt ti, neu dy ysgol yn ei wneud i fod yn fwy gwyrdd!

Gwna'r cwis yma i ddysgu mwy am beth wyt ti a dy deulu yn gallu gwneud i helpu.
 
Clicia yma i ddarllen erthyglau gwyrdd Cip…

Erthygl 1
Erthygl 2
Erthygl 3
Erthygl 4
Erthygl 5