Cip Parti Cip


Parti parti parti!

Mae Cip ar hyn o bryd yn teithio o amgylch ysgolion Cymru yn cynnal gweithdai di-ri.

Os hoffet ti gymryd rhan mewn gweithdy Cip beth am wahodd Cip draw i dy ysgol di?

Os hoffet ti a dy ffrindiau fwynhau gemau, jocs, gwborau a llawer mwy yng nghwmni Cip cysyllta gyda Cip ar unwaith!

Ffonia 01970613112 neu ebostia cip@urdd.org