Cip Jocs

Wyt ti’n darllen jôcs doniol Cip bob mis?

Mae jôcs di-ri yn Cip bob mis!

Dyma'r jôcs sydd wedi ymddangos yn Cip y mis yma...

 

Jôcs Mistar Urdd!

Ha, ha, ha... ho, ho, ho... hi, hi, hi!

 

Beth gewch chi wrth groesi crocodeil a rhosyn? 

Dwi ddim yn gwybod, ond fyddwn i ddim yn mentro ei arogli!

Beth wyt ti’n galw ci del?

Ci-wt!

Beth gewch chi wrth groesi cangarŵ gydag eliffant?

Tyllau mawr yn Awstralia!

Ble mae Indiaid Cochion yn mynd i’r toiled?

I’r Ti-pi!

Sut ydych chi’n mynd â mochyn sâl i’r ysbyty?

Mewn Hambiwlans!       

Beth ydy hoff ddiwrnod dafad?

Dydd Meeercher!

Sut mae pedwar asyn yn mynd am dro yn yr injan dân?  

Dau yn y blaen, un yn y cefn ac un ar ben y to yn dweud i-o, i-o, i-o!

Beth yw hoff gêm y crocodeil?

Snap!

Ble ma Noa yn hoffi siopa?

Mewn ARCHfarchnad!

Ble mae moch budr yn bwyta?

Yn Muckdonalds!

Beth ydy hoff ffrwythau gwartheg?

Mwwwyar!

Pryd mae cangarŵs yn cael eu geni?

Mewn blwyddyn naid!

 

 

Clicia yma os oes gen ti jôc dda i’w hanfon at Cip

Pwy a wyr, efallai mai un o dy jôcs di fydd yn ymddangos yn Cip fis nesaf!