Cip Hanes


Mae plant dros Gymru gyfan yn darllen Cip bob mis! Wyt ti'n un ohonyn nhw tybed? Mae hanes Cip yn mynd yn ôl llawer pellach na 21 mlynedd. Beth am ddod i ddysgu mwy am Cip? Dyma ychydig o'r hanes i ti gam wrth gam...
A heddiw mae Cip yn dathlu ei ben-blwydd yn 21 oed, ac yn cael ei ddarllen gan filoedd o blant Cymru (gan dy gynnwys di!) bob mis.

Nawr fy fod yn gwybod rhywfaint am hanes y cylchgrawn, beth am fynd ati i gwblhau cwis cyffrous ar hanes Cip? Bydd gwobr i'r enillydd a bydd yr enw buddugol yn ymddangos yn Cip! Pob lwc!

Cwis Hanes Cip