Cip Cystadleuaeth Llythyr Cip


Enillwyr Cystadleuaeth Llythyr Cip 2009!


Mae cannoedd o blant yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Llythyr Cip bob blwyddyn. Wyt ti’n un ohonyn nhw tybed? Dyma un o brif gystadlaethau’r cylchgrawn cwl bob blwyddyn!

Caiff sycheidiau o lythyron a chardiau eu gyrru i’r gystadleuaeth gan ddarllenwyr Cip dros Gymru gyfan. Mae themâu gwahanol yn cael eu gosod ar gyfer y llythyron bob mis er mwyn dy annog i ddefnyddio dy ddychymyg!

Mae chwe enillydd lwcus yn cael eu dewis bob blwyddyn. Yn ystod y mis nesaf bydd Cip yn teithio o amgylch Cymru yn gwobrwyo ac yn llongyfarch enillwyr cystadleuaeth 2009.

Mae pob enillydd yn derbyn gwobr werth chweil. Mae pob enillydd yn cael £40 i wario yn ogystal â £100 i’r ysgol. Gwobr werth ei chael!

Os wyt ti ffansi ennill £40 i ti dy hun, yna beth am drio Cystadleuaeth Llythyr Cip y flwyddyn nesaf? Cer amdani, rho bin ar bapur ac efallai y cei di lythyr drwy’r post yn dweud dy fod di wedi ennill!

Dyma gyfle i ti ddarllen llythyron buddugol Cystadleuaeth Llythyr Cip 2009 heb anghofio gweld lluniau o'r enillwyr!

I ddarllen llythyron buddugol Cystadleuaeth Llythyr Cip 2009 clicia yma…

I weld lluniau o enillwyr Cystadleuaeth Llythyr Cip 2009 clicia yma…