Bore Da Enillwyr Bore Da


Wyt ti’n trio cystadlaethau Bore Da bob mis? Mae cystadlaethau Bore Da bob mis yn grêt!

Dyma pwy sydd wedi ennill cystadlaethau Bore Da y mis yma...

Dewi Morris, Ysgol Llanarth

Ffion Hicks, Ysgol Llangynfelyn

Daniel Craig Jones, Ysgol Llanfyllin

Lowri Haf Griffiths, Ysgol Llansanffraid

 

Wyt ti’n mynd i drio cystadlaethau Bore Da y mis yma? Os wyt ti’n ennill cystadlaethau Bore Da y mis yma, rwyt ti’n cael gwobr! Pob lwc!

Geirfa
cystadlaethau: competitions
ennill: to win
gwobr: prize
pob lwc: good luck
pwy: who
trio: to try