Bore Da Cwis y Mis


Beth am drio Cwis Bore Da? Mae'r atebion i gyd yn Bore Da mis yma. Bydd yr enillydd yn cael gwobr! Pob lwc!


Cwestiwn 1: Faint yw oed Tyler?


Cwestiwn 2: Pryd mae Pen-blwydd Keira?


Cwestiwn 3: Faint yw oed Spider-Man?


Cwestiwn 4: Beth yw hobi Trefor yng nghartwn Cai Clustiau?


Cwestiwn 5: Pa liw paent sydd ei angen i wneud y darlun tn gwyllt?


Cwestiwn 6: Beth sydd iw ennill yn y gystadleuaeth?


Enw:  

Ysgol:Geirfa
Faint yw oed Tyler?
Pryd mae Pen-blwydd Keira?
Faint yw oed Spider-Man?
Beth yw hobi Trefor yng nghartwn Cai Clustiau?
Pa liw paent sydd ei angen i wneud y darlun tn gwyllt?
Beth sydd iw ennill yn y gystadleuaeth?