Gwybodaeth Strwythur yr Urdd


Mae gan yr Urdd gyfundrefn o bwyllgorau lleol a chenedlaethol gwirfoddol, ynghyd â thîm o staff cyflogedig sy'n cydweithio i gyflawni amcanion yr Urdd.

Staff yr Urdd
Cyngor yr Urdd
Pwyllgor Gwaith yr Urdd
Bwrdd y Maes
Bwrdd yr Eisteddfod a'r Celfyddydau
Bwrdd Busnes
Pwyllgorau Rhanbarth
Pwyllgorau Cylch