Gwybodaeth Cymorth i Arweinyddion

Ffynonellau ariannol a chymorth ychwanegol


Mudiad gwirfoddol ieuenctid cenedlaethol yw'r Urdd.  Yng Nghymru mae nifer fawr o gyrff ymbarél cenedlaethol a sirol sydd yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol a’u gwirfoddolwyr.

Wrth gysylltu â’r cyrff yma cewch wybodaeth ychwanegol all fod o ddefnydd i chi er enghraifft:

Arweiniad ar sut i edrych am gyllid
Ffynonellau ariannol a grantiau
Hyfforddiant
Digwyddiadau a hyfforddiant i wirfoddolwyr
Manylion polisi yng Nghymru
A llawer mwy

Mae cynghorau gwirfoddol sirol yn medru eich cynorthwyo i ddod o hyd i ffynonellau ariannol lleol a sirol a darparu cyngor a gwybodaeth leol.  (Mae'n bosib bod rhai o’r safleoedd yma fod yn ddwyieithog neu yn Saesneg yn unig).

 • Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
 • Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gar
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell Nedd Phort Talbot
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy
 • Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol y Fro
 • Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint
 • Gweithredu Gwirfoddol Caerdydd
 • Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful
 • Mantell Gwynedd
 • Medrwn Mon

 • Llais cenedlaethol y sector wirfoddol yng Nghymru yw'r Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).  Mae'n cynrychioli ac yn ymgyrchu dros fudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau.