Gwybodaeth Cymorth i Arweinyddion


Gwybodaeth ddefnyddiol i arweinyddion:

Llawlyfr Arweinyddion 2012-2013 (pdf) 
Diogelwch Aelodau a Gwirfoddolwyr
Cytundeb Ymddygiad Adran ac Aelwyd (pdf)
Cyfansoddiad Adran ac Aelwyd (doc)
Gwiriadau CRB
Ffynhonellau ariannol a chymorth ychwanegol
Hyfforddiant a Datblygu Gwirfoddolwyr

Dogfennau Defnyddiol:
Cynllunio ac Asesiad Risg
Cod Ymddygiad (yn cynwys Ffurflen Cwyn)
Manylion Arweinyddion a Chynorthwy-wyr Newydd
Ffurflen Ganiatad i Ymaelodi Unigolion ag Adran/Aelwyd
Ffurflen Manylion Pwysig am yr Aelodau
Ffurflen Caniatad Rhieni (Dwyieithog)
Ffurflen Cofnodi Damwain a Digwyddiad (Dwyieithog)
Cofrester Arweinyddion
Ffurflen Ymaelodi Bl. 10 a iau
Ffurflen Ymaelodi 16+
Ffurflen Aelodaeth Teulu
Ffurflen Cofrestru Cangen Newydd