Gwybodaeth Aelodaeth

Aelodaeth 2013/2014

Bydd system aelodaeth 2013/2014 yn agor fis Medi 2013.


At sylw Arweinwyr / Athrawon

PWYSIG! - Darllenwch y cyfarwyddiadau yma cyn mynd ati i gofrestru aelodau arlein. Mae'r ddogfen yn esbonio'r camau, ac mi fydd o gymorth i gyfeirio ato wrth fynd trwy'r broses.

Mae modd i arweinwyr adrannau/aelwydydd/ysgolion gofrestru aelodau drwy system newydd ar  y we:

(ARWEINWYR / ATHRAWON YN UNIG) CLICIWCH YMA

Neu ddewis i barhau gyda’r system arferol. Byddwch yn derbyn pecyn aelodaeth gyda’r holl fanylion o fewn pythefnos cyntaf mis Medi a bydd modd lawr lwytho ffurflenni o’r wefan hon hefyd.
Cliciwch yma i edrych ar rhestr o ddogfennau amrywiol aelodaeth 2013/2014

 

At sylw Rhieni / Gwarchodwyr

I ymaelodi dylech yn gyntaf holi eich ysgol ac ymaelodi fel rhan o gangen yr ysgol, neu os nad yw'r ysgol yn ymaelodi fel cangen, gallwch holi a oes cangen o'r Urdd yn cwrdd yn lleol fel Adran Bentref / Aelwyd.

Ymaelodi Arlein - Mae nawr modd i rhieni/gwarchodwr ymaelodi ei plentyn/plant arlein. Bydd angen talu’r pris aelodaeth o £7 neu aelodaeth teulu o £16.50 gyda cherdyn neu PayPal.

RHIENI / GWARCHODWYR - CLICIWCH YMA

Cofiwch fod yn rhaid i bawb fod yn aelod o'r Urdd cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau'r Urdd, ac mae'n rhaid i'r Urdd dderbyn yr arian aelodaeth cyn rhoi rhif aelodaeth er mwyn i'r aelod fedru cystadlu ar unrhyw lefel.

 

CYSYLLTWCH

Os hoffech fwy o fanylion am sut i ymaelodi cysylltwch â ni!

Adran Aelodaeth
Swyddfa Penhelyg
Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Llangrannog
Llandysul
Ceredigion
SA44 6AE


01239 652 162 / aelodaeth@urdd.org

 

Mi fydd cyfrinair unigryw i bob arweinydd a gellir cael hyd i hwn ar eich rhestr aelodaeth.