Gwybodaeth Aelodaeth

Aelodaeth 2014/2015

Bydd system aelodaeth 2014/2015 yn agor fis Medi 2014.


At sylw ARWEINWYR / ATHRAWON

Byddwch yn derbyn pecyn aelodaeth gyda’r holl fanylion o fewn pythefnos cyntaf mis Medi. Os nad ydych yn derbyn pecyn, mae croeso i chi gysylltu â ni ( manylion isod).

 

Eleni bydd y system aelodaeth ar lein. Byddwn yn cyhoeddi cyfarwyddiadau syml  i chi allu lawrlwytho i’ch helpu drwy’r broses. Bydd y ddogfen hon yn  esbonio'r camau, ac mi fydd o gymorth i gyfeirio ato wrth fynd trwy'r broses.

Bydd y canllaw ar gael o’r 1af o Fedi 2014 ymlaen.

 

 

At sylw RHIENI / GWARCHODWYR

I ymaelodi dylech yn gyntaf holi eich ysgol ac ymaelodi fel rhan o gangen yr ysgol, neu os nad yw'r ysgol yn ymaelodi fel cangen, gallwch holi a oes cangen o'r Urdd yn cwrdd yn lleol fel Adran Bentref / Aelwyd.
 
Bydd modd i rhieni ymaelodi ar lein o’r 1af o Fedi 2014 ymlaen

 

Cofiwch fod yn rhaid i bawb fod yn aelod o'r Urdd cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau'r Urdd, ac mae'n rhaid i'r Urdd dderbyn yr arian aelodaeth cyn rhoi rhif aelodaeth er mwyn i'r aelod fedru cystadlu ar unrhyw lefel.

 

CYSYLLTWCH

Os hoffech fwy o fanylion am sut i ymaelodi cysylltwch â ni!

Adran Aelodaeth
Swyddfa Penhelyg
Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Llangrannog
Llandysul
Ceredigion
SA44 6AE


01239 652 162 / aelodaeth@urdd.org

 

Mi fydd cyfrinair unigryw i bob arweinydd a gellir cael hyd i hwn ar eich rhestr aelodaeth.