Dyngarol Sul yr Urdd


Trefnir Gwasnaeth Sul yr Urdd yn flynyddol ar y trydydd Sul ym mis Tachwedd.

Cynhelir Sul yr Urdd ar 17fed Tachwedd 2013.

Thema’r gwasanaeth eleni yw “Cydweithio” a lluniwyd hi gan y Parchedig Owain Llyr Evans, Caerdydd

‘Cydweithio’ ar Sul yr Urdd
Mai’n drydydd Sul mis Tachwedd, a Sul arbennig yng nghalendr blynyddol mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru, Sul yr Urdd. Y Sul hwn, 17 o Dachwedd 2013, dethlir gwaith ieuenctid Cymru mewn gwasanaethau ledled Cymru a hynny ar y thema ‘Cydweithio’. Mae tri gwasanaeth arbennig wedi eu creu ar y thema, a hynny ar gyfer oedfaon, ieuenctid oed uwchradd ac ieuenctid oed cynradd. Y Parchedig Owain Llŷr Evans, Caerdydd fu wrth y llyw yn paratoi’r gwasanaethau gan rannu neges o gydweithio trwy ddyfynnu straeon Pobl yr Enfys, Hasan a darnau o’r Gwynfydau. Elfen arall o’r gwasanaethau fydd darn o ‘Gredo’ Ifan ab Owen Edwards sy’n dyfynnu’r adnod adnabyddus: ‘Credaf yn syml gredo Paul mewn ffydd, gobaith a chariad, gan wybod mai’r olaf hyn yw’r mwyaf.’
Am gopïau o’r tri gwasanaeth, ewch i adran ‘Dyngarol’ gwefan yr Urdd, www.urdd.org 

 

Gwasanaeth 2014

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF)

Y Gwasanaeth Uwchradd / Cyffredinol (PDF)

 

Gwasanaeth 2013

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (Word)

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (Word)

 

Gwasanaeth 2012

  

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

 

Gwasanaeth 2011

  

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

 

Gwasanaeth 2010

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

MP3 Rap y tŵr

MP3 Rap y tŵr (heb leisiau)


Gwasanaeth 2009

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

 

Gwasanaeth 2008
Y Gwasanaeth | Cyflwyniad

Gwasanaeth 2007
Y Gwasanaeth | Cyflwyniad

Gwasanaeth 2006
Cyflwyniad

Gwasanaeth 2005
Cyflwyniad