Dyngarol Sul yr Urdd


Trefnir Gwasnaeth Sul yr Urdd yn flynyddol ar y trydydd Sul ym mis Tachwedd.

Cynhelir Sul yr Urdd ar 16eg Tachwedd 2014.

Thema’r gwasanaeth eleni yw “Rhyfel ac Heddwch” a lluniwyd hi gan y Parchedig Denzil John, Caerffili.
 
“Rhyfel ac Heddwch” ar Sul yr Urdd.
Mae’n drydydd Sul ym mis Tachwedd a Sul arbennig yng nghalendr blynyddol mudiad ieuenctid Urdd Gobaith Cymru sef Sul yr Urdd. Ar y Sul hwn, 16eg o Dachwedd 2014, dethlir gwaith ieuenctid Cymru mewn gwasanaethau ledled Cymru a hynny ar thema “Rhyfel ac Heddwch”. Mae dau wasanaeth arbennig wedi ei greu ar y thema, y naill ar gyfer oedfaon plant Cynradd a’r llall ar gyfer oedfaon ieuenctid.
Y Parchedig Denzil John o Gaerffili fu wrth y llyw yn paratoi’r gwasanaethau gan rannu neges o erchylltra rhyfel lle gwelwyd miloedd ar filoedd o filwyr diniwed yn colli  eu bywydau yn y Rhyfel Mawr ( Hedd Wyn yn eu plith ) i neges o obaith a  tangnefedd heddwch gan son am heddychwyr o argyhoeddiad megis Albert Cynan Evans, Lewis Valentine a Waldo.
Am gopi o’r gwasanaethau, cliciwch ar y ddolen isod.

 

 

Gwasanaeth 2014

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF)

Y Gwasanaeth Uwchradd / Cyffredinol (PDF)

 

Gwasanaeth 2013

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (Word)

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (Word)

 

Gwasanaeth 2012

  

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

 

Gwasanaeth 2011

  

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

 

Gwasanaeth 2010

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

MP3 Rap y tŵr

MP3 Rap y tŵr (heb leisiau)


Gwasanaeth 2009

Y Gwasanaeth Cynradd (PDF) | Y Gwasanaeth Cynradd (MS Word)    

Y Gwasanaeth Uwchradd (PDF) | Y Gwasanaeth Uwchradd (MS Word)

Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (PDF) | Gwasanaeth ar gyfer Oedfa (MS Word)

 

Gwasanaeth 2008
Y Gwasanaeth | Cyflwyniad

Gwasanaeth 2007
Y Gwasanaeth | Cyflwyniad

Gwasanaeth 2006
Cyflwyniad

Gwasanaeth 2005
Cyflwyniad