Dyngarol Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2014

Mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2014 ar gael isod:

Cymraeg Saesneg Cernyweg Lesotho Czech
Manaweg Ffrainc Sbaeneg Almaeneg Tagalog
Catalan Arabeg Yr Eidal Slovenia Rwsia
Azerbaijan Maori Gwlad Pwyl Slovakia

 
Cliciwch yma i lawrlwytho Gwasanaeth Heddwch ac Ewyllys Da 2014 
 
Perfformiad arbennig o Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2014 gan bobl ifanc Sir Feirionnydd, wedi ei seilio ar thema rhyfel a chymodi.

Ers 1922 mae’r broses o anfon neges ar ran bobl ifanc Cymru i bobl ifanc yng ngweddill y byd wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol.  Rhoddwyd y cyfrifoldeb ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf i Urdd Gobaith Cymru gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Dda, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg yn 1899. Ers hynny mae grwpiau o bobl ifanc wedi derbyn y cyfrifoldeb i greu’r neges, ei pherfformio ynghyd â’i chyfieithu i nifer fawr o ieithoedd i’w dosbarthu i bobl ifanc y byd.

Eleni fe fydd 24 o bobl ifanc Sir Feirionnydd yn creu a chynhyrchu neges arbennig iawn a fydd yn cael ei pherfformio yn yr Ysgwrn (cartref Hedd Wyn), Trawsfynydd, ac ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014.

 
Hanes y Neges

Eleni mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru yn 92 mlwydd oed, ac ers 1922 mae’r neges wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol yr Urdd. Anfonwyd y neges gyntaf gan Y Parch Gwilym Davies o Gwm Rhymni. Roedd yn heddychwr mawr ac yn flaenllaw wrth sefydlu Undeb Cymreig y Cenhedloedd Unedig ac yn ddiweddarach UNESCO. Credai mewn dod â phlant y cenhedloedd ynghyd, ac fe benderfynnodd Syr Ifan y dylai’r Urdd ymuno gyda’r fenter o gyhoeddi’r neges er mwyn dileu’r anwybodaeth a’r rhagfarnau a oedd yn bodoli rhwng cenhedloedd y byd. Darlledwyd y neges am y tro cyntaf ar y BBC World Service ym 1924 ac erbyn heddiw mae’r neges yn ymddangos mewn sawl iaith ar y we, ac yn cyrraedd pedwar ban byd. Yn y 50au rhoddwyd cyfrifoldeb i’r Urdd i gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Da, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg ym 1899.


Gwasanaeth Neges Heddwch ac Ewyllys Da
 
Mae’r Urdd yn comisiynu gwasanaeth i gyd fynd gyda’r neges bob blwyddyn i’w ddefnyddio mewn ysgolion neu ysgolion Sul.

 

 

 Cliciwch yma i weld neges 2013

Gwasanaeth Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2013

Cliciwch yma i weld neges 2012

Cliciwch yma i weld neges 2011

Cliciwch yma i weld neges 2010

Cliciwch yma i weld neges 2009