Cylchgronau

 

Cylchgrawn Iaw

Cylchgrawn cyfoes a lliwgar ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd. Yn adlewyrchu'r tueddiadau diweddaraf a'r pynciau sy'n poeni'r arddegau heddiw. Yn cyflwyno diwylliant gyfoes Cymru. Yn cynnig patrymau y gall disgyblion eu dilyn ac yn gyfle gwych i ehangu geirfa.
Ymweld â gwefan Iaw!

Cylchgrawn Cip

Yr unig gylchgrawn Cymraeg i blant 7-11 oed yn y byd!
Cystadlaethau, posau, gwobrau, cartŵns, straeon, jôcs, sêr, llythyron, erthyglau, posteri...
Cylchgrawn lliw llawn. Dere i fod yn rhan o'r hwyl!
"Mae cylchgrawn Cip yn wych … dwi ddim yn gallu rhoi e i lawr!" Kate, Blwyddyn 5 o Gaerdydd.
Ymweld â gwefan Cip...


 


Cylchgrawn Bore Da

Cylchgrawn lliwgar Urdd Gobaith Cymru, ar gyfer dysgwyr Cymraeg mewn ysgolion cynradd ydy Bore Da. Cartwnau doniol, posau, posteri, straeon, llythyron gan ddysgwyr eraill a mwy.

Ymweld â gwefan Bore Da...