Chwaraeon Pen y Bont


Helo, Sara Nicholes ydw i a dwi’n yr Swyddog Datblygu Chwaraeon newydd i’r Urdd Gobaith Cymru.
Fy mwriad yw creu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg newydd i bobl ifanc yn nalgylch ysgol uwchradd newydd cyfrwng Cymraeg Llangynwyd, Pen-y-bont gan arbenigo ym maes achredu chwaraeon cyfrwng Cymraeg. Cysylltwch a fi efo unrhyw cwestiynau ynglyn a chwaraeon iaith Gymraeg ym Mhen-y-bont
 
Diolch,
 
Sara Nicholes
saran@urdd.org
07500 607390

 

 


Newyddion Clybiau Diweddaraf....


Chwaraeon Uwchradd Haf 2010

 

Syrffio 2010

  


Cyrsiau Hyfforddi....

 


Adroddiadau Clybiau....

Lluniau Gweithgareddau Pen-y-Bont