Gwybodaeth Cynllun Corfforaethol

Cynllun Corfforaethol Urdd Gobaith Cymru 2013-2018


Cafodd y cynllun hwn ei gymeradwyo gan Gyngor Urdd Gobaith Cymru.

Mae’r cynllun yn gosod gweledigaeth a blaenoriaethau’r Urdd ynglýn â sut mae’n bwriadu gweithredu yn y cyfnod 2013-2018.  Mae’n dweud yn gryno beth yw’r Urdd, sut a pham ei fod yn gweithredu, a beth mae’n ceisio ei gyflawni.  Mae’n cynnwys targedau ar gyfer mesur cynnydd dros y cyfnod.

Bydd y  Cynllun yn sail i gynllun gweithredu ac mae’n cynnwys sylw i ddulliau monitro a mesur perfformiad sydd yn hanfodol er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein targedau.

Gallwch larlwytho copi cyflawn o'r Cynllun Corfforaethol yma