Dyngarol Cyfleuon Gwirfoddoli


Am wybodaeth am y prosiect gwirfoddol Ewropeaidd....Cliciwch yma!

 

Prosiect Mimosa 2015 - Ail-greu'r siwrnau ar y llwyfan gyda Phobl Ifanc o Gymru a Phatagonia

Mae Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc yn creu profiadau celfyddydol anhygoel i Blant a Phobl Ifanc ac mae’n cael ei chyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn gweithio mewn Partneriaeth â’r Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia i greu’r cyfle cwbl unigryw yma i bobl ifanc! Mae hwn yn ychwanegol i’r daith Urdd arferol a fydd yn mynd yn mis Hydref. Rydyn ni eisiau creu cynhyrchiad cerddorol sy’n cofnodi stori anhygoel yr arloeswyr a deithiodd siwrnai o 7,000 o filltiroedd i sefydlu bywyd newydd ar baith agored Patagonia. Bydd yn 150 o flynyddoedd yn 2015 ers eu cyflawniad anhygoel, a’n nod ni yw dathlu hyn yng Nghymru ac ym Mhatagonia.

Noder: Dyddiad cau wedi ei ehangu tan y 1af o Fedi 2014

Am fwy o wybodaeth, gwelir y dogfennau isod:
Taflen Wybodaeth Prosiect Mimosa 2015
Ffurflen Gais Prosiect Mimosa 2015
Datganiad i'r Wasg - Prosiect Mimosa

 


Taith Patagonia 2014

Taith Gyfnewid Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru i Batagonia yn ystod hanner tymor Hydref 2014. Mae’r prosiect wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac mae’r bobol ifanc sydd wedi mynychu yn y gorffennol wedi cael profiadau bythgofiadwy.

Engraifft o waith yr Urdd ym Mhatagonia, 2008
Cyflwyniad y daith i'r Cynulliad

Byddwch yn datblygu sgiliau, yn gwneud ffrindiau gyda siaradwyr Cymraeg ar ochr arall y byd, yn cyflawni gwaith gwirfoddol, cymryd rhan mewn Eisteddfod a llawer mwy!

Mae’r cyfle yma yn bennaf ar gyfer disgyblion presennol bl.12, ond os ydych chi’n ddisgybl bl.13 ac yn awyddus i gymryd rhan yn y daith, mae croeso i chi gyflwyno cais.

Taflen o ffeithiau am y daith, ffurflen gais ynghyd a fideos o brofiadau rhai o’r bobol ifanc sydd wedi bod wedi atodi.

Taflen Ffeithiau y Daith 2014
Ffurflen Gais Taith Patagonia 2014

Dyddiad cau – Hydref 18fed.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch – lleucu@urdd.org