Dyngarol Cyfleuon Gwirfoddoli
Am wybodaeth am y prosiect gwirfoddol Ewropeaidd....Cliciwch yma!

 


Taith Patagonia 2014

Taith Gyfnewid Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru i Batagonia yn ystod hanner tymor Hydref 2014. Maer prosiect wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac maer bobol ifanc sydd wedi mynychu yn y gorffennol wedi cael profiadau bythgofiadwy.

Engraifft o waith yr Urdd ym Mhatagonia, 2008
Cyflwyniad y daith i'r Cynulliad

Byddwch yn datblygu sgiliau, yn gwneud ffrindiau gyda siaradwyr Cymraeg ar ochr arall y byd, yn cyflawni gwaith gwirfoddol, cymryd rhan mewn Eisteddfod a llawer mwy!

Maer cyfle yma yn bennaf ar gyfer disgyblion presennol bl.12, ond os ydych chin ddisgybl bl.13 ac yn awyddus i gymryd rhan yn y daith, mae croeso i chi gyflwyno cais.

Taflen o ffeithiau am y daith, ffurflen gais ynghyd a fideos o brofiadau rhai or bobol ifanc sydd wedi bod wedi atodi.

Taflen Ffeithiau y Daith 2014
Ffurflen Gais Taith Patagonia 2014

Dyddiad cau Hydref 18fed.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch lleucu@urdd.org