Beth yw'r Urdd?


Mae Urdd Gobaith Cymru yn fudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc. Mae’n darparu amrywiaeth o weithgareddau ar draws Cymru gyfan. Mae swyddogion datblygu yn gweithio ym mhob ardal er mwyn sicrhau bod rhaglen lawn o weithgareddau yn cael ei chynnig i blant a phobl ifanc


Pwy sy’n aelodau o’r Urdd?


Beth sydd gan yr Urdd i’w gynnig i ti...
   
Yn dy ardal di...
Yn y gwersylloedd....
Ar y maes chwarae...
Ar lwyfan yr Eisteddfod..
Yn y cylchgronau...
Trwy waith dyngarol...