Gwybodaeth Rhaglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Beth yw Rhaglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm?

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi derbyn grant wrth Comisiwn Russell a Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i redeg cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm dros  y ddwy flynedd nesaf.

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn gynllun DU-gyfan sydd a'r nod o hybu a chydnabod gwaith gwirfoddol ymysg pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd â diddordeb mewn datblygu'r sgiliau, y profiadau a'r diddordebau y maent yn meddu arnynt eisoes drwy wirfoddoli mewn cyfleoedd o safon sydd wedi'u trefnu'n dda.

Nodau'r cynllun yw:


Beth mae'n ei olygu?


Pwrpas y rhaglen yw hyrwyddo, annog a chydnabod ymrwymiad parhaus i weithgareddau gwirfoddoli.  I ddangos hyn, anogir gwirfoddolwyr i wirfoddoli am hyd at 200 awr ar brosiectau sy'n cael effaith amlwg ar y gymuned leol. 


Mae gwirfoddoli yn fynegiant pwysig o ddinasyddiaeth ac yn elfen hollbwysig o ddemocratiaeth.  Mae'n golygu ymrwymo amser ac egni er budd cymdeithas a'r gymuned a gall gymryd sawl ffurf.  Fe'i gwneir o wirfodd, heb ystyried unrhyw enillion ariannol.  Swyddogaeth y gwirfoddolwr yw ategu, ond peidio â chymryd lle staff proffesiynol sy'n darparu gwasanaeth statudol.

Cydnabyddiaeth


Rhoddir cydnabyddiaeth i'r ymrwymiad gan wirfoddolwyr ifanc.  Rhoddir tystysgrifau pan fydd pob gwirfoddolwr yn cyflawni 100 awr o wirfoddoli, ac wedi iddynt gyflawni 200 awr bydd gwirfoddolwyr yn derbyn gwobr wedi'i llofnodi gan Rhodri Morgan.